képzőművészetKultúra

Ahol véget ér a szavak birodalma

Barabás Éva művészetéről

Szeptember 28-án, csütörtökön, délután 6 órakor kerül sor Barabás Éva egyéni kiállításának megnyitójára a marosvásárhelyi Bernády Házban. Ez a mostani tárlat a gazdag életmű legjellegzetesebb alkotói periódusaiból mutat be reprezentatív válogatást. Az ünnepeltet és művészetét Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja.

Barabás Éva (1943) Marosvásárhelyen született, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát (1968), majd 1990-og a Marosvásárhelyi Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Festményein és rajzain társadalmi jelenségeket ábrázol allegorikus stílusban.

Fotó: Népújság

Kötetnyi elemzés sem képes mindenre kiterjedőn elmélyülni Barabás Éva művészetének több mint félévszázadot felölelő, tündökletes világába. Hogy próbálnánk másfél flekknyi jubileumi méltatásba sűríteni mindazt, ami a művésznő eddigi életművét meghatározza, és festészetünk legmegbecsültebb, legegyedibb alkotói közé emeli. De ahogy ez a 80. esztendejét köszöntő kamarakiállítás felvállalta, hogy az évtizedek során megfestett sok száz műve közül kiválaszt harminc valahányat, e mágikus piktúra lényegének tömör felmutatására is vállalkozhatunk. Annál is inkább, mivel számíthatunk arra, hogy Marosvásárhelyen, ahol a piktúra családi génjeit magában hordozva világra jött és alkotói talentumait megsokszorozta, a képeit nagyon sokan kedvelik, első pillantásra felismerik, azokkal lelkileg hamar azonos hullámhosszra tudnak hangolódni. De ne szűkítsük a kört, a Szervátiusz Jenő-díjas művésznő nem csak szülővárosában népszerű, Magyarországon is többször kiállított, más európai országokba, az Amerikai Egyesült Államokba is eljutottak kompozíciói.

Barabás Éva: A tenger leánya (2016) – olaj

Barabás Éva mítoszteremtő festő, ebben is rejlik egyetemessége, de emberségünket, emberi értékeinket, méltóságunkat azonos mértékben hordozzák magukban azok a festményei is, – olajképek, pasztellek – amelyek erdélyiségéből, magyarságából fakadnak. Már kisgyerekként megmozgatták fantáziáját a mediterrán mítoszok és mondák, amibe viszont beleszületett, amiben felnőtt, az a magyar, székely népköltészet, népművészet, zenénk, irodalmunk univerzuma, amihez a romániai elnyomó rendszer szigorodásával mind erőteljesebben ragaszkodott. És művészete forrásvidékén ott volt mindig az a hagyomány, amely örökké kimeríthetetlennek bizonyul alkotóink számára. Marosvásárhelyiként pedig csakis nyitott lehetett az elődök összművészeti „csodájára”, a Kultúrpalotára. Érthető, hogy induláskor erőteljesen hatott rá a népszokások forgataga, a népballadák hangulata, megszólította a múlt, megihlette a történelem. Ebből fakad képein a balladai hangvétel, követel szerepet magának a dráma. Nem véletlen a szóhasználat, akárcsak a líra és színműirodalom angol óriása, Shakespeare, Barabás Éva is azt vallja „Színház az egész világ.” Nem véletlenül vélünk felfedezni a művésznő több kompozícióján teátrális elemeket, színpadszerű beállításokat, középkori öltözékű, jelmezes, maszkos szereplőiben játékszíni alakokat. De mindezt az is magyarázza, hogy a művésznőt nagyon befolyásolják az álmai. Ezt tőle is nem egyszer hallhattuk „nyersanyagom az álom”. Ebből származhat a képeit belengő sejtelmesség, titokzatosság, időtlenség is, a figurák különös esetlensége, lebegése, az a valószerűtlen légkör, ami egyfajta elvágyódást is sugall a jelenből, a mára mind inkább elidegenedett emberi társadalomból. Legszívesebben a reneszánsz korszakban szeretne élni, vallotta Barabás Éva alulírottnak egy interjúban. A reneszánsz sokoldalú embereszménye, a művészetet rendkívüli módon megbecsülő közeg érthető nosztalgiákat ébresztett benne. Ugyanakkor a társadalmi, közösségi problémákra is igen érzékeny lévén, festményein ezeket a kérdéseket, az ebből fakadó életérzéseket is mély átéléssel lereagálta. A kiállításon erre is találunk elevenbe vágó példákat. Az elvándorlás jelensége, az otthoniak veszteségei felkavaró kompozíciókban szemléltetik, milyen természetes, magától értetődő közvetlenséggel és metaforikus
tömörséggel képes megszólítani a nézőt a belülről, a festő lényéből fakadó festőiség. Személyesség is gazdagon társul a mondandóhoz, Barabás Éva nem titkolja, mennyire fontos volt s az ma is számára a család.

A kiállított munkák a festő különböző periódusaiból származnak. Jól érzékelhető, hogy festészete nagyjából évtizedenként megújult. Hangsúlyokban, színekben, technikai megoldásokban tapasztalható a változás, de az is nyilvánvaló, hogy sajátos látásmódját, a valóság szubjektív megközelítését mindmáig megőrizte. Festői világa, a „magasabb síkra emelt, átköltött” realitás, szavakkal aligha visszaadható, kompozíciói viszont annál beszédesebbek. A képcímekből is sok mindenre következtethetünk. Forrásvidékükre mindenképpen. számtalan történet köthető hozzájuk aszerint, hogy éppen ki nézi a képeket és milyen húrok pendülnek meg benne. Különben se elbeszélő jellegükkel tűnnek ki ezek a térben, időben, kortalanságban szabadon csapongó, sokat sejtető, megkapó festmények, amelyeknek erdélyiségét első pillantásra is érzékelni lehet, mégis „Észak-fok, titok, idegenség” különös tájaira, a költészet jelkép-teli, metaforás univerzumába röpítenek, ahol a szavak birodalma valójában már véget ér.

A marosvásárhelyi Bernády Házban létrejött kiállítás alkalmából megjelent katalógusban olvasható méltatás szerkesztett változata.

Nagy Miklós Kund
művészeti író

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

'Fel a tetejéhez' gomb