CivilszféraÉletmódÉpítészetKultúraSzékelyföld

Tájházak hete

A Hargitai Megyenapok keretében zajlanak a programok

A XVIII. Hargitai Megyenapok idején a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont újra megszervezi a Tájházak hetét, amelyet a Hargita megyei tájházakkal való együttműködésben valósít meg. A Tájházak hete május 30. és június 5. között zajlik.

Ebben az időszakban a programhoz csatlakozó tájházak, néprajzi gyűjtemények tulajdonosai kinyitják kapuikat a nagyközönség előtt. A gyűjteményfelelősök a Tájházak hetének egy-egy napján szervezett formában bemutatják a helyi gyűjteményt az érdeklődőknek, a legtöbb helyen kézműves foglalkozást tartanak, vagy kulturális műsorral színesítik a rendezvényt, többek között szavalóversenyt, kiállításokat, népi gyermekjátékokat és gasztronómiai bemutatókat szerveznek.

Kászonfeltízi marhacsorda – Fotó: Kerekes István (2019)

Idén Csík, Kászon, Gyergyó, Gyimes és Udvarhely vidékén összesen 17 helyszínen várják a látogatókat. Az érdeklődőknek változatos programot biztosít az alsósófalvi néprajzi gyűjtemény, a bögözi Kincses-porta, a bükkfalvi Múlt Idők Háza, a csíkkozmási tájház, a csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény, a csíkszentmiklósi tájház, az énlaki Székely Mesterségek Múzeuma, a gyergyócsomafalvi tájház, a gyergyóremetei tájház, a gyimesközéploki hagyományőrző ház, a kápolnási tájház, a kászonaltízi Kászoni Székely Tájmúzeum, a kászonújfalvi Szent Miklós-ház, a küküllőkeményfalvi néprajzi gyűjtemény, a lövétei tájház, a máréfalvi tájház és a tordátfalvi tájház.

A Tájházak heti program részeként június 2-án 10 órától, a Forrásközpont székhelyén Jó gyakorlatok a tájházak működtetésében címmel szerveznek konferenciát anyaországi, illetve székelyföldi előadók és tájháztulajdonosok, gyűjteményfelelősök részvételével.

A program célja felhívni a figyelmet a helyi értékekre és a lakosság körében népszerűsíteni a tájházakat, gyűjteményeket. Az ingyenes program hozzájárul ahhoz, hogy a tájházakba ellátogatók maradandó élményekkel gazdagodjanak.

A Tájházak hete programban a Forrásközpont koordinátori szerepet vállal, és segíti a gyűjteményfelelősöket a programok megszervezésében.

Utcakép Énlakán – Simó Márton felvétele

Tájházak Hete
2022. május 30. – június 5.

Május 30.
Alsósófalvi néprajzi gyűjtemény (Alsósófalva, Csekedomb) Pünkösdváró Alsósófalván
10.00–10.15 Vendégek fogadása Alsósófalva központjában (Ráduly Jolán, Sándor Ella)
10.15–11.00 Tájházbemutató (Ráduly Jolán)
11.00–11.30 Sükösd Ferenc kiállítás és rajzkiállítás – Az én falum (Sándor Ella)
11.30–13.30 Kézműves foglalkozás: gyöngyfűzés (Andrási Ilona, Pál Lídia)
14.00–16.00 Lepénysütés lekvárkóstolóval (Sándor Ella)
16.00–16.20 Alsósófalvi Énekkar – népdalcsokor (Parajdi Orsolya)
17.00 Mulatozás, tánc a Ráduly zenekar kíséretében
Előzetes bejelentkezés a 0740-123033-as telefonszámon. (Ráduly Jolán)

Az alsósófalvi református templom (1913)

Csíkkozmási tájház (Csíkkozmás, Fő út 202.)
10.00–16.00 Tájház bemutatása (Páll Kasza Vince), kézműves foglalkozás: fafaragás, fafestés (Sass Attila, Páll Kasza Vince)
Előzetes bejelentkezés a 0744-177716-os telefonszámon. (Páll Kasza Vince)

Csíkszentmiklósi tájház (Csíkszentmiklós, Vízköz 246.)
16.00–19.00 Tájház bemutatása (Lakatos István)
17.00 A csíkborzsovai citerazenekar koncertje
Előzetes bejelentkezés a 0745-928624-es telefonszámon. (Lakatos István)

Gyergyócsomafalvi tájház (Gyergyócsomafalva, Főút 517.)
Húsvét Csomafalván
16.00 Tojásírás Fehér Gizella-Mária népi iparművésszel
17.00 Hagyományos locsolás
17.30 Csomafalvi húsvéti szokások – múltidézés a helyi kézimunkakörrel
Előzetes bejelentkezés a 0736-619150-es telefonszámon. (Faragó Enikő)

Május 31.
Kápolnásfalvi tájház (Kápolnásfalu 524.)
11.00–16.00 Tájház bemutatása (Bálint Irma), kézműves foglalkozás: nemezelés (Csender Zsuzsánna)
Előzetes bejelentkezés a 0743-126977-es telefonszámon. (Bálint Irma)
Küküllőkeményfalvi néprajzi gyűjtemény (Küküllőkeményfalva, Kossuth Lajos utca 127. (141)
10.00–18.00 Gyűjtemény bemutatása (Nagy-Imecs Zsuzsánna)
Népdaltanítás (Nagy-Imecs Zsuzsánna)
Előzetes bejelentkezés a 0742-329281-es telefonszámon. (Nagy-Imecs Zsuzsánna)

Június 1.
Kászoni Székely Tájmúzeum (Kászonaltíz 136.)
12.00–16.00 Tájház bemutatása (Elekes Veronika)
Előzetes bejelentkezés a 0721981704-es telefonszámon. (Elekes Veronika)
Kászonújfalvi Szent Miklós Ház (Kászonújfalu 268.)
12.00–16.00 Tájház bemutatása (Lakatos Tamás)
Előzetes bejelentkezés a 0721-283329-es telefonszámon. (Lakatos Tamás)
Lövétei tájház (Lövéte 397.)
08.00–13.00 Tájház bemutatása (Fazakas Ágnes), kézműves foglalkozás: rongybaba készítés
16.00–19.00 Kézműves foglalkozás: gyöngyfűzés (Fazakas Piroska, Fazakas Ágnes)
Előzetes bejelentkezés a 0786-146737-es telefonszámon. (Fazakas Ágnes)

A tordátfalvi iskola – Fotó: Simó Márton

Június 2.
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont (Székelyudvarhely, 1918. december 1. utca, 9. szám, 2. emelet)

Jó gyakorlatok a tájházak működtetésében – konferencia
10.00–10.10 Köszöntőbeszédek
10.10–10.15 Népzene Fülöp Csaba és barátai előadásában
10.15–10.45 Kisfaludi Aranka: Hogyan mentjük értékeinket Pest megyében?
10.45–11.30 Szörfi Józsefné Solti Erzsébet: Az úri BAB-USKA tájház működtetése önerőből
11.30–12.00 dr. Salló Szilárd: a Tájházak és néprajzi gyűjtemények Hargita megyében című katalógus bemutatása
12.00–13.00 Ebéd
13.00–13.45 Károly Veronika: A csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény története
13.45–14.30 Faragó Enikő: A gyergyócsomafalvi tájház
14.30–15.00 Összegzés

Máréfalvi tájház (Máréfalva, Fő út 214.)
15.00–16.00 Tájház bemutatása (Fekete András)
16.00–17.00 Gyógynövény bemutató (Szallós Kis Judit)
17.00–18.00 Szőnyegszövés (Csiki Magdolna)
18.00–19.00 Fűszersó készítés (Szallós Kis Judit)
Előzetes bejelentkezés a 0741-326185-ös telefonszámon. (Szallós Kis Judit)

A csíkmenasági helytörténeti gyűjtemény épülete előtt (2017) – Fotó: Simó Márton

Június 3.
Csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény (Csíkmenaság, Fő út 550.)
12.00–17.00 A csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény és az Adorján-ház bemutatása (Károly Veronika), kézműves foglalkozás: szövés (Károly Veronika)
Előzetes bejelentkezés a 0728-890800-as telefonszámon. (Károly Veronika)
Gyergyóremetei tájház (Gyergyóremete, Bánya utca 11.)
10.00–13.00 Tájház bemutatása (Laczkó-Szentmiklósi Endre)
Előzetes bejelentkezés a 0745-329124-es telefonszámon. (Laczkó-Szentmiklósi Endre)

Gyimesközéploki hagyományőrző ház (Gyimesközéplok, Fő út 485.)
9.00–11.30 A hagyományőrző ház bemutatása (Mihók Edit)
Kézműves foglalkozás: tojásírás (Bukuri Julianna, Tankó Melinda)
Előzetes bejelentkezés a 0730-072779-es telefonszámon. (Mihók Edit)

Múlt idők háza (Homoródszentmárton, Bükkfalva 53.)
12.00–14.00 Tájház bemutatása (László Árpád, László Ildikó)
14.00 Siculicum plakett és emléklap elhelyezése a Múlt Idők Házán (az Élő Székelyföld Munkacsoport és Egyesület aktivistái)
14.00–16.00 Lepénysütés
16.00–19.00 Tájház bemutatása (László Árpád, László Ildikó) Előzetes bejelentkezés a 0756-901919-os telefonszámon. (László Ildikó)

Június 4.
Tordátfalvi tájház (Tordátfalva 14.)
10.00 Tájházbemutató (Pop Anna)
10.30–13.00 Kézműves foglalkozások: gyöngyfűzés (Boda Csilla), bútorfestés (Lőrincz Annamária), kőfestés (Király Beáta), szalvétatechnika, dekupázs (Barabás Lilla)
13.00–14.00 Kányádi Sándor szavalóverseny (Pop Andrea)
14.00–15.00 Ebéd
15.00–16.00 Gyógynövény bemutató (Boda Csilla)
16.00 Táncház (László Ildikó)
Előzetes bejelentkezés a 0755-380205-ös telefonszámon. (Pop Anna)

Június 5.
Kincses Porta (Bögöz, Fő út 344.)
10.00–18.00 Tárlatvezetés (Ilyés Emőke)
15.00–17.00 Hímzés (Ilyés Borbála)
Előzetes bejelentkezés a 0741-121815-ös telefonszámon. (Ilyés Emőke)

Székely Mesterségek Múzeuma (Énlaka, Fő út 57.)
10.00–11.00 Tájház és népviseleti kiállítás bemutatása (Kocs Veronika)
11.00–12.00 Mesterségek termeinek látogatása (vezetett séta igény szerint), régi mesterségek bemutatója
12.00–13.00 Pánkókóstolás Póli konyhájában, kincskeresés gyerekeknek, bútorfestés
13.00–15.00 a Tarnóczy-féle tűzoltószekér bemutatása és a helyi tűzoltóalakulat történetének ismertetése
Könyvbemutató: Balázs Árpád Udvarhelyszéki önkéntes tűzoltók krónikája.
15.00–16.00 Beszélgetés a nyugi-tál körül, helyi történetek mesélése a falu öregjei által
Állandó foglalkozások: óriás-malmozás gyerekeknek és felnőtteknek, patkódobálás,
okoskerék-kirakás a mesterségek műhelyében
Előzetes bejelentkezés a 0745-428518-as telefonszámon. (Kocs Veronika).

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont közlése nyomán

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

'Fel a tetejéhez' gomb