CivilszféraÉlet-módKözéletSzékelyföld

Humán Reform Alapítvány – A székelyföldi iskolán kívüli képzések jövője

Tanácskozás Kadicsfalván az Artera Házban

Több alkalommal is beszélgettünk a közelmúltban Balla Zoltánnal, a székelyudvarhelyi Humán Reform Alapítvány képviselőjével a felnőttoktatásról. Több mint három évtizede van a pályán, igen sokat tud a témáról, hiszen tevékenyen részt vett, részt vesz a felnőttképzés folyamataiban, formálja azokat, úgy Székelyudvarhelyen, mint a közeli kistérségekben, a két Homoród-mentén és Székelykeresztúron, illetve a környező falvakban.

Az oktatói és közösségépítő munkájának látható és érzékelhető nyomai vannak. Voltak és jelenleg is vannak sikeresen működő projektjeik ezen a szakterületen. Szombaton, 2022. február 19-én az Artera Míves Alkotók Házában szervezett ebben a témában egésznapos munkaértekezletet. Több mint huszonöt tematikát jelölt meg a szakember, amelyek civilként és oktatóként foglalkoztatták. Az elmúlt – viszonylag hosszú időszakban – közismert szakemberekkel, intézményekkel dolgozott együtt. Vannak olyan területek, amelyekről időközben visszavonult, de alapítványuk pillanatnyilag is nyújt szakosított képzéseket – ezek által hivatalos oklevél szerezhető, akkreditált tanfolyamok – a háziipar, a kisipar, a gazdálkodás, a közösségműködés, közösségfejlesztés, a szerves kultúra és a népfőiskolai szervezés területén. Elmélethez és gyakorlathoz kapcsolódó képzési formák, amelyeket főleg azok vettek és vesznek igénybe, akik a hivatalos munkahelyükön, illetve civilként ilyen feladatokat szeretnének felvállalni és igényesen ellátni.

Balla Zoltán, a találkozó kezdeményezője

A mostani kerekasztal alapgondolatait a következőképpen foglalta össze: „Majdnem minden tevékenységi területnek, ágazatnak van szakmai érdekképviselete. Elérkezettnek látszik az idő, hogy az iskolán kívüli képzésekben, elsősorban a felnőttképzésben tevékenykedő és/ vagy érdekelt személyek közelebbről is megismerjék egymást. Megismerjük egymás céljait, elképzeléseit, módszereit, elsősorban azért, hogy közösen meglássuk azt, hogy a kihívásokra milyen válaszokat látnak, látunk, illetve mit vállalnak, mit vállalunk fel. Jó lenne egy közös platformot kialakítani, és megtalálni a közös szellemiséget.” Ez akár a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság égisze alatt is elképzelhető, amelynek „összerázását” – úgy mellesleg – Balla Zoltán még a koronavírus-járvány kezdetén felvállalta egy Székelyderzsben tartott hasonló értekezlet alkalmával (2019. októberében).

A járvány részben megbénította a munkát, de közben új távlatokat is nyitott

A különböző csatornákon meghirdetett felhívásra most összesen 41 fő jelentkezett, akik – a házigazda Artera Alapítvánnyal együtt – összesen 17 szervezetet, vállalkozást, intézményt képviseltek. Mindez azt jelenti, hogy kisebb közösségekben, az intézményeknél, az oktatással is foglalkozó magánvállalatoknál folyamatosan zajlott a munka. „A folyók megkeresik a medrüket”. Az érintettek komolyan veszik a munkájukat és az áldatlan körülmények dacára is figyelik egymást. Érdemes idézni Bányász József tehéntartó-parasztgazda megjegzését, aki már egy korábbi eszmefuttatásában is kölcsön vette Mózes Attila (1952-2017) író szavait. Jól alkalmazható hívószavak ehhez a megmozduláshoz. Külön érdekesség, hogy az a „halmaz”, amelyet az Élet/Jel-tanácskozások alkottak, hoztak létre (műhelymunkák formájában is), részben magába foglalja az itt megjelent társaságot, ezt a csoportot is. Egy másik kör, nem koncentrikus, de összeérnek, egymást fedik a témák és a probléma-csoportok.

A Balla Zoltán által felvetett vezérgondolatok: 1. megismerni a „pályán” levőket; 2. feltárni, melyek a ma és a közeljövő kihívásai; 3. megtudni, hogy van-e elfogadható közös jövőképe az „ágazat” képviselőinek; 4. tudatosítani a közös érdekképviselet szükségességét.

Jelenlegi beszámolónk terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé azt, hogy akár rövidített változatban is bemutassuk az előadások kivonatát, mindössze annyira futja, hogy néhány fontos észrevételt kiragadjunk.

Boldog-e a turista? És boldog-e a székely, ha az internet időmilliomossá teszi?

Szabó Borbála – aki jelen felállásban a székelykeresztúri Kerekudvar Közösségi Ház vezetőjeként volt jelen – összegezte azokat a meglátásokat is, amelyeket idegenvezetőként, utazásszervezőként tapasztalt. Mivel korábban hosszú ideig élt Hollandiában, elmondta, hogy nyelvismeretének köszönhetően – hollandul, németül, angolul és románul magas szinten beszél –, olyan igényes beutazókkal került kapcsolatba, olyan igényes beutazókat választott ki (!), akik nem csak a „bevett” útirányokon kívántak haladni, és elsősorban nem a városi, hanem a vidéki életre voltak kíváncsiak. A domborzati sokféleség, a növény- és állatvilág diverzitása, Erdély többrétű kultúrája olyan kincseket rejt, amelyeket csak kellő affinitás, műveltség és idegennyelvi ismeretek birtokában vagyunk képesek felmutatni és átadni.

Bányász József szarvasmarhatartó gazda, a Tejbánya sajtüzem tulajdonosa

Ehhez a gondolathoz kapcsolódva Bányász József a turizmus erkölcsi oldaláról beszélt. Az idegenforgalom viszonylag rövid idő alatt kiiktatja a helyi értéket. A turisták fogadása elveszíti küldetés-jellegét és közönséges üzletággá változik. A gondolatkörhöz kapcsolódva, Kolumbán Gábor mérnök-fizikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány szüneteiben külföld helyett felfedeztek minket a Kárpátokon-túliak. A románok. Akikben meglehet, hogy volt némi előítélet, de sokukban kellemes meglepetést szült a régiónk. Figyelni kell erre, mert a feladat óriási, és gyakori, hogy Székelyföldön a vendéglátósok gyengén beszélnek románul. Minimális angol vagy német nyelvismerettel nem lehet úgy ellátni, kiszolgálni a helyi vendéget, azaz a nemzettársat, hogy a hely lényegét, valós szellemiségét felmutassuk. Ilyen téren is érdemes elgondolkodni, és figyelni a turisztikai üzletágban tevékenykedők képzésére. Már nem lehet „zsigerből” panziózni. Ez a „zsigeri” minősítés aztán a gazdálkodás szintjén is előbukkant. Többeknél. Hogy az okostelefonok képernyőjén gyakorlatilag falvainkba is betört a digitalizáció.

Ez az állapot viszont felkészületlenül ért minket, ahogy lenni szokott az utóbbi száz évben, akárcsak minden újdonság, mindig váratlan. Úgy általában. Nehéz volt követni és megérteni azt a fejtegetést, hogy a világháló és annak általános jelenléte miként boldogít? Valóban időt lehet nyerni, hiszen kiküszöbölhetők a hivatali, banki, vásárlási aktusok, illetve azok egyszerűsödnek és lerövidülnek a digitális csatornákon. De mi történik az így nyert idővel? Boldogabbak leszünk-e? Képesek vagyunk-e többet és jobban dolgozni?

Találkozunk a körtefánál!

Kételyek bőven akadtak. Viszont hozadéka ennek a találkozónak, hogy hasonlóan az Élet/Jel tanácskozásokhoz, összerázta a csoportot. Amely kicsit más, nem koncentrikus azzal, de ezek a körök metszik egymást. Ezzel a látótér-tágítással többet és többen leszünk képesek az együttműködésre.
Ami biztos, hamarosan ellátogatunk Szencsedbe, ahol a tavalyi lendületet és megtorpanást követően újraindult a Dévai Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt működő pásztor-, pakulár- és juhászképzés. Meglátogatjuk a marosvásárhelyi Solidaris Egyesület tanyáját. Ez a civil csoport nem csak telefonos lelkisegély-szolgálatáról ismert, hanem népfőiskolai oktatóközpontot hozott létre a Nyárád-mentén található Bedében. A körtefa ott lesz. Megvár minket. A találkozás időpontját hamarosan közli olvasóinnkkal Balla tanár úr, illetve Sajó Norbert, a Solidaris munkatársa.

Sajó Norbert Marosvásárhelyről érkezett

Készült egy kérdőív a kadicsfalvi esemény alkalmával, amely többek között ezt a kérdést is tartalmazta: „Ön és/vagy szervezete érdekelt lenne-e egy közös platform létrehozásában, avagy csatlakozna-e egy már meglévő platform-kezdeményezéshez?” A válaszadók 75%-a nyilatkozott úgy, hogy mindenképp; a fennmaradó 25% pedig azt válaszolta, hogy további pontosítást igényel a gondolat.

Találkozni jó, és akkor összeáll(hat) a platform, megtörténik a részletek összehangolása. És lesz ismét egy következő alkalom.

A szerző felvételei

www.nepfoiskola.org

Simó Márton

Hasznos linkek:

www.solidaris.ro

www.nepfolakitelek.hu

www.helyenvalo.ro

www.civitas.ro

A Human Reform Alapítvány, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola és az Artera Alapítvány honlapjai pillanatnyilag nem működnek. E szervezetek tevékenységéről a Facebook-közösségi oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

'Fel a tetejéhez' gomb