EgyházÉletmódVallás

Felszentelték Kovács Istvánt, a Magyar Unitárius Egyház új püspökét

A Kolozsvár Belvárosi Unitárius Templomban került sor az ünnepi szertartásra

Az ünnepségen az egyházi méltóságok bevonulása után Rácz Norbert Zsolt, a Magyar Unitárius Egyház (MUE) főjegyzője mondta el a nyitóáhítatot. A köszöntőgondolatok, ima és a Miatyánk után a püspökszentelés következett, amelyet Bálint Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök, Csécs Márton Lőrinc, Fazakas Lajos Levente, Szentgyörgyi Sándor, Csáki Levente, Solymosi Alpár és Szabó Előd esperesek, Kriza János püspöki helynök, Lőrinczi Lajos közügyigazgató, valamint Rácz Norbert Zsolt főjegyző végzett. A továbbiakban Bálint Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök kért áldást a felszentelt püspökre.

Kovács Istvánt Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka köszöntötte, aki így fogalmazott: az egyház azért van, hogy Isten igéjét hirdesse e világban, és minden püspök a maga egyéniségét, stílusát teszi hozzá az anyaszentegyházhoz.


Kovács István (Kőhalom, 1959)

Az újonnan felszentelt püspök családja a Brassó megyében található Datkról származik. Elemi iskoláit Kőhalomban, Árkoson és Sepsiszentgyörgyön végezte, majd 1978-ban Sepsiszentgyörgyön érettségizett az akkor 1. számú Ipari Líceum elektrotechnika osztályában. 1980–1985 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatója volt, ott szerzett lelkészi oklevelet. 1985–1988 között Marosvásárhelyen teljesített segédlelkészi szolgálatot. 1988–1998 között a Sepsiszentkirály–Botfalusi Unitárius Egyházközség lelkésze. 1990–1993 között az államhatalmi változást követően újraalakult Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet első elnöke. 1993-ban egy tanévet ösztöndíjasként a Manchester College Oxfordban tanult.1998-ben választották meg a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség élére, amely szolgálattal párhuzamosan több mint egy évtizedig az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének (ULOSZ) tisztségviselője volt, előbb titkárként, majd elnöki minőségben. 2003–2009 között a Magyar Unitárius Egyház képviselője az Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanács (ICUU) Végrehajtó Bizottságában. 2008-ban, majd 2014-ben – kétszer hatéves megbízatási időszakra – megválasztották a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatójának. A püspöki tisztséget 2021. július 10. óta tölti be, megbizatása a MUE belső szabályzata szerint hat évre szól. Az ünnepélyes felszentelési ceremónia megtartását a közegészségügyi helyzet mindeddig ellehetetlenítette. 


Fotó: Kiss Gábor

A szombat délután 3 órakor kezdődő ünnepségen jelen voltak a tetsvéregyházak képviselői: Kerekes László (segédpüspök, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség), Adorjáni Dezső Zoltán (püspök, Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház), Kató Béla (püspök, Erdélyi Református Egyházkerület), Reinhart Guib (püspök, Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház), Claudiu Lucian Pop (püspök,, Kolozs-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye), Jill McAllister (lelkész, Amerikai Egyesült Államok) köszöntőbeszéde, aki tolmácsolta Susan Frederick-Gray, az Amerikai Unitárius Univerzalista Egyesület elnökének üzenetét, Csete Árpád (elnök, Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége).

Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Soltész Miklós államtitkár olvasta fel, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke videóüzenet révén kapcsolódott be az eseményekhez. Beszédet mondott Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, a román kormány miniszterelnök-helyettese, Victor Opaschi, Románia Egyházügyi Államtitkárság államtitkárának beszéde követte, majd Sándor Krisztina, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka mondta el ünnepi gondolatait. Végül Gazdag Géza, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség gondnoka tartotta meg ünnepi beszédét.

A záróbeszédet a frissen felszentelt Kovács István püspök mondta. Az ünnepi eseményt a Himnusz közös eléneklésével zárták az egybegyűltek.

Forrás: Infostart.hu, MTI, Maszol.ro, Unitarius.org

 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

"Ezt is ajánljuk"
Bezárás
'Fel a tetejéhez' gomb