ErdélyKárpát-medenceKultúraSzékelyföldTörténelem

Székelyudvarhely – Az erdélyi magyarság a XX. században – konferencia

Közlemény

Június 21–22-én, az erdélyi magyarság 20. századi történelmét célzó kisebbségtörténeti konferenciát tírtanak a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye központi hivatalának konferenciatermében (Márton Áron tér 6. szám). A rangos szakmai esemény keretében összesen 22 magyarországi és romániai történész ad elő négy tematikai blokkban: Kulturális intézményesség, Erdély 1944-ben, A működtetők informális világa, illetve Udvarhely mindig más… és bemutatják a témához illeszkedő frissen megjelent köteteket.

Az előadók legfrissebb kutatási eredményeiket összegzik, ezáltal betekintés engedve Erdély és az erdélyi magyarság történetének olyan sarkalatos kérdéseibe, mint az 1944 nyarán az észak-erdélyi területek sorsáról zajló politikai beszélgetések, a 27. Székely Könnyűhadosztály katonái 1944-ben a keleti hadszíntéren, az erdélyi civilek szovjet fogságba való hurcolása 1944 őszén stb. Az utolsó, a székelyudvarhelyi eseményeket célzó tematikai tömb egyebek mellett az 1916-os menekülés, a román közigazgatás 1919-es berendezkedése, a kulákosítás és államosítás, illetve az 1968–1979 közötti titkosszolgálati intézkedések bemutatása által enged betekintést a város múlt századi történetébe.

A rendezvény első napján sor kerül az Ahogy az óra jár című, Fecső Zoltán által rendezett, az udvarhelyi zsidóságról készült film megtekintésére. Szombaton a konferencia témakörébe illeszkedő könyvbemutatók zárják a programot.

A konferencia nyitott az érdeklődők számára.

Székelyudvarhely (1910 k.)

Az erdélyi magyarság a XX. században – kisebbségtörténeti konferencia

Június 21., péntek
12.45 Megnyitó
Kulturális intézményesség
13.00 Nagy Botond: Az alfabetizáció költségei. Községi elemi iskolák fenntartása a dualizmus kori Háromszéken
13.25 Székely Miklós: Miért az iparnak építettek palotákat? Állami múzeumok Erdélyben a dualizmus idején
13.50 Orbán János: Múzeumlétesítési szándékok Marosvásárhelyen Bernády György idején
14.15 Boér Hunor: Malonyai-ügy – A Székely Nemzeti Múzeum és a kánon szövete
14.40 Sárándi Tamás: A kommunista narratíva elbeszélhetősége. Példák a marosvásárhelyi Múzeumból
15.05 Vita, kávészünet
Erdély 1944-ben
15.35 Nagy József: A Sztójay-kormány székelyföldi politikája 1944-ben
16.00 Antal Róbert: Az Erdélyi Párt és a baloldaliak 1944-es tárgyalásai Észak-Erdély sorsáról
16.25 Magyarosi Sándor: Professzionalizálódás és motiváció – a 27. Székely Könnyűhadosztály katonái a keleti hadszíntéren
16.50 Berekméri Árpád-Róbert: Huszár Endre tábori főesperes erdélyi tevékenysége
17.15 Szász Róbert: A vészkorszak bűneiért való felelősségre vonás Észak-Erdélyben
17.40 Vita
18.00 Filmvetítés és beszélgetés: Ahogy az óra jár – a Székelyföldi Stúdió Egyesület filmje az udvarhelyi zsidóságról. Rendező: Fecső Zoltán.

A belvárosi református templom és annak környezete (1910 k.)

Június 22., szombat
A működtetők informális világa
9.15 Bokor Zsuzsa: Mintajárások – a két világháború közötti erdélyi magyar népegészségügy laboratóriumai
9.45 Pál János: A kisebbségi lét ajándékai? Magyar kisebbségi kilátások a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör elemi oktatásügyének tükrében
10.10 Bárdi Nándor: Jakabffy Elemér családtörténetei és visszaemlékezései
10.35 Murádin János Kristóf: Az 1944-es magyar tragédia félárnyékban rekedt fejezete: erdélyi magyar civilek szovjet fogságba hurcolása
11.00 Vita, kávészünet
11.20 Főcze János: Két malomkő között. A Szépvízi járás elöljárói és a beszolgáltatás (1944–1946).
11.55 Kiss Ágnes: A „magyar érdek” és az érdekképviselet informális rendje Ceau?escu Romániájában
12.20 Gagyi József: Vasmunkás a kollektívben. Mezei János életútja
12.45 Vita
Udvarhely mindig más…
14.20 Kápolnási Zsolt: Udvarhely vármegye az 1916-os menekülés forgatagában
14.45 Gidó Csaba: A román közigazgatás berendezkedése Udvarhely megyében 1919-ben
15.10 Oláh Sándor: Vagyonvesztés Udvarhelyen az ötvenes évek végén: Kulákosítás, ingatlanok államosítása
15.35 Jánosi Csongor: Román titkosszolgálati intézkedések Hargita megyében 1968 és 1979 között. A 121. kódszámú „magyar nacionalisták” ügykör Székelyudvarhely kontextusában
16.00 Demeter Csanád: Könnyűzenei fesztiválok Székelyudvarhelyen az 1970–80-as években
16.25 Vita, kávészünet.

A székelyudvarhelyi vasútállomás a két világháború között – Kováts Fotó

17.00 Könyvbemutatók – beszélgetés
• Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934–1944). Kolozsvár, Kriterion, 2020. 336 p.
• Sárándi Tamás: Függőben. Az észak-erdélyi nemzetiségi kérdés 1940–1944. Kolozsvár, Kriterion, 2024.
• Antal Róbert: A nemzetét szerető szocialista. Jordáky Lajos (1913–1974). Kolozsvár, Kriterion, 2024. 376 p.
• Murádin János: Felejtésre ítélve. Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban 1944–1953.
Budapest, Ludovika Kiadó, 2023. 224 p.
• Oláh Sándor: Felügyelet és alávetettség. Intézmények, eszközök, emberek a kommunista uralomgyakorlásban. Csíkszereda, Pro-Print, 2023. 440. p.
• Gagyi József: Villanyos és közössége. Villamosítás, modernizáció: történet a Nyárádmentén
(1945–1989). Kolozsvár, Kriterion, 2023. 252 p.

A Ház Rezső Múzeum főépülete – Kelemen Albert rajza

Szervezők/ támogatók:
• Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely;
• Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszereda;
• Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye, Székelyudvarhely;
• MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Kolozsvár;
• Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár;
• HUN-REN TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest.

www.hrmuzeum.ro

A Haáz Rezső Múzeum közlése nyomán

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

"Ezt is ajánljuk"
Bezárás
'Fel a tetejéhez' gomb